Effektiv indsats

Få det samlede overblik i et billede –
Tag dialogen om mulige ændringer med det samme.

Effektivitet handler om at skabe de bedste resultater på kortest mulige tid, til den lavest mulige pris.
Effektivitet handler også om, at resultaterne er “up to date” og fokuserer på det der er vigtigt, at resultatet er let forståeligt og kan bruges med det samme.
Indsats for trivsel skal handle om mere end fejlfinding.
Trivselsarbejde skal i lige så høj grad handle om, at gøre det gode bedre og at alle medarbejdere kommer helt op i det grønne felt.
Dets bedre trivsel, dets bedre motivation og effektivitet, – og så smitter det af på de andre.
Resultat: Større ansvarsfølelse for såvel det konkrete arbejde og dets resultat, som for kollegaer.

Overblik

Simple, let læselige grafer til alle.

Vis afsnit

Dialog

Konstruktiv dialog; se, lyt og lær

Vis afsnit

Start

Indsats for det I er komme frem til.

Vis afsnit

Måling af effekt

Sammenlign graferne og se resultatet af indsatsen øjeblikkeligt.

Vis afsnit

Overblik

Du starter undersøgelsen, og straks efter har alle medarbejdere modtaget en sms eller mail. Det tager mindre end 5 min at svare, og resultatet giver dig straks et overblik.

Det kan f.eks. se sådan ud:

Hvert spørgsmål vises med en prik
Hver prik forbindes med en linie
Grafen går fra -100 til +100. Farven rød indikere negativ trivsel
Step 1

Opbygning af graf

For hvert spørgsmål ses gennemsnittet for medarbejdernes besvarelser.

Ved at forbinde punkterne opstår der en graf, som gør det hurtigt og nemt at læse billedet.

Der er i dette billede tale om god trivsel overordnet, men der stadig plads til forbedring.

Hvor ville du f.eks. gøre en indsats? Ja, det ses klart og tydeligt.

Step 2

Spredningen

Når trivslen blot ses ud fra gennemsnit, Så ser det jo rigtig godt ud.

Men hvad er spredningen?
Hvor enige er dine medarbejdere?

Som leder giver programmet dig mulighed for at se spredningen.

Det ses her, og med al tydelighed, at ikke alle har det lige godt, hvilket skal ses som en udfordring.

Programmet vil i en sådan situation opfordre medarbejderen, som scorer under 0 til at kontakte nærmeste leder, ligesom nærmeste leder informeres om, at en medarbejder ikke har det godt. Det første skridt til dialog er taget. Der er altså ingen der her bliver tabt.

Her vises det samlede gennemsnit (+45 er et positivt resultat)
Spredningen vises med en gennemsigtig fyldfarve

Ring og få en uforpligtende snak om GO DOT

Dialog

I GO DOT trivselstest, er dialogen grundstenen for den kommende tilpassede indsats.

Måske har du planlagt undersøgelsen til gennemførsel lige inden et personalemøde og du kan nu opnå det bedst mulige udbytte ved, med det samme, at gå i dialog.
Alle medarbejdere har straks efter besvarelse modtaget en graf for egen besvarelse.
Når du stopper undersøgelsen, modtager medarbejderne også grafen for virksomhedens gennemsnit. Alle kan nu se 2 grafer: ”Min trivsel” og placering i forhold til gennemsnittet.
På under 5 min. kan undersøgelsen være gennemført og alle er informeret.
Nu er alle klar til at gå i dialog: Hvor skal vi fokusere og hvad kan vi gøre bedre.

Hvis I tidligere har testet med GO DOT, vil testresultatet vise effekten af jeres forrige indsats. Hvad talte vi om sidst og besluttede? Og hvilken indflydelse har det haft. Og det er derfor nemt nu at tale om næste indsats: Hvad skal vi ændre på og hvad skal vi gøre mere af.

Start Indsats

Den bedste indsats er at handle med det samme.

Der er ikke brug for den store prioriterede handleplan, men blot, at I, i fællesskab, ser mulige årsagssammenhænge og kommer med forslag til ændringer eller forbedringer, og
prøver det af. Hvad virker og hvad virker ikke.

Med gentagne målinger og opfølgning, vil I snart vide hvad der virker for jer. Start en ny måling og tag dialogen. Gør mere af det som I nu ved virker. Start jeres indsats hen imod en bedre trivsel, gør det igen og opnå den bedst mulige trivsel løbende.
Start en ny indsats for at opnå mere. Tilstrækkeligt er ikke godt nok.

Med GO DOT arbejdes der på mere end blot at undgå at medarbejdere og kollegaer overlever.

Med GO DOT arbejdes der på at opnå den bedst mulige trivsel, hvilket vil sige, at alle medarbejdere skal opleve at være helt oppe i det grønne felt.

Med GO DOT kan I tilvejebringe de bedste betingelser for den bedst mulige trivsel.

Gentag undersøgelser og gentag dialog, og opnå de løbende justeringer hele vejen mod toppen.
Grønt når det er bedst.

Måling af effekt

Det tager mindre end 10 minutter.
En ny måling viser et opdateret resultat.
Sammenlign graferne og se resultatet af indsatsen øjeblikkeligt.

Oplevelsen af trivsel, kan svinge fra dag til dag. Hvis morgenens rutiner, for den enkelte, er gået godt, så er chancen for en god dag større. Hvis solen skinner, eller hvis der i starten af dagen gives en glædelig nyhed, så vil oplevelsen at trivsel, også for gruppen, gå i den positive retning.
Det handler om vores mindset, om måden vi mærker, føler og tænker på.
Det er bevist, at hvis vi føler os set og hørt, oplever indflydelse og opbakning, føler at arbejdet er forudsigeligt og giver mening, og at der er en rimelig overensstemmelse mellem løn og indsats, så trives vi.
GO DOT trivselstest, sikrer i sig selv, at den enkelte føler sig set og hørt. Trivselstesten spørger direkte ind til ovenstående emner, og den tydelige præsentation af resultatet, leverer med det samme grundlaget for en konstruktiv dialog.
Alle føler sig dermed set og hørt i en oplevelse af samarbejde, og testproceduren virker derfor trivselsfremmende i sig selv.

Så styrk trivslen i din virksomhed, ved at tage flere test. Brug dialogen til at finde et fælles fokus, og prøv med en lille forandring. Allerede ved næste test kan i se resultatet.
Oplevelsen af det at blive set og hørt i et konstruktivt samarbejde, skaber i sig selv en bedre trivsel. Når I ved gentagne målinger opdager, at selv små ændringer kan skabe bedre trivsel, så stiger motivationen.
Nu handler det om mere end at sikre, at ingen mistrives.
Nu handler det om at alle skal helt op i toppen af det grønne felt.
GO DOT trivselstest, viser både gennemsnit og spredning, i et og samme billede.
Der kan heraf arbejdes på, at skabe et bedre gennemsnit, men også arbejdes på, at spredningen bliver mindre, at dem som ikke er helt på toppen, bliver hørt, set og hjulpet.

Her et praktisk eksempel :

Test 1. Den 30. januar 2019
Test 2. Den 1. marts 2019
Test 3. Den 10. april 2019
Step 3

Sammenligning af resultat

Test 1. Gennemføres d. 30. jan 2019.
Resultatet er den gule graf. Den lyse figur i baggrunden viser spredningen. Gennemsnittet er fint, men spredningen viser, at ikke alle har det lige godt.

Test 2. I dialog opstår der emner til forbedring, og d. 01. marts viser resultatet fra test 2, her vist med den blå graf, at der arbejdes i den rigtige retning og at det virker.

Det giver inspiration og motivation, og der arbejdes nu fokuseret på at frembringe et endnu bedre resultat.

Test 3. d. 10. april gennemføres test nr. 3, som her vises med rød graf. Gennemsnittet er blevet klart bedre på alle punkter. Men langt mere vigtigt:
Spredningen har flyttet sig markant i den helt rigtige retning. Alle er nu i zonen for god trivsel, og der kan nu arbejdes på at gøre det gode endnu bedre.