Indsats her og nu
Effektiv indsats
Måling af effekt

Trivselsundersøgelse og dialog i samme proces. Undersøgelsen giver svar på under 10 min. Medarbejderne får straks svar og lederen det samlede overblik.

Det vigtigste i trivselsarbejdet, er oplevelsen af lederens interesse og engagement. Så snart du som leder trykker start, er indsatsen hen mod bedre trivsel i gang.

Med en sådan effektivitet håndteres udfordringerne med det samme, og det giver bedre trivsel hver gang. I er konstant ”Up to date”, og kan gøre det gode endnu bedre.

Når I starter en ny undersøgelse, viser den med det samme resultatet af jeres indsats og dialogen kan starte. Laveste fællesnævner er ikke nok.  Det rigtige værktøj sikrer en kurs hen imod det bedst mulige.

Trivselsundersøgelser skal opleves som effektive og konstruktive.
Giv dine medarbejdere et værktøj der giver mening, og tag dialogen med det samme.

“Jeg svarer og får resultatet med det samme.”

Sådan svarede jeg sidst, sådan har jeg svaret i dag og sådan har jeg det i forhold til gennemsnittet.

Kunderne siger

Leder af produktionsvirksomhed

”Det var et spændende øjeblik at gennemføre vores første GO DOT trivselstest, direkte på et personale møde; at trykke start og så høre de 22 mobiltelefoners besked om test. Det var nyt for alle, og alligevel var alle svar samlet på under 5 min. Jeg kunne med det samme vise resultatet, via projektoren, et resultat der klart viste at vi har en god trivsel. Samlet 25 min. trivselsarbejde, inklusiv retningslinjer og handleplan. Jeg glæder mig til, at jeg om 4 uger starter en ny test og der se resultatet af vores indsats."

Kunderne siger

Leder for en folkeskoles specialklasse

"Det var utroligt at se, hvor hurtigt og simpelt GO DOT programmet, med al tydelighed, viste vores såvel stærke som svage sider. Vi har en god trivsel og passer godt på hinanden, jo også fordi, at vi er uddannet til at skabe trivsel blandt vores børn. Alligevel kom det bag på mig, at testen med det samme, kunne pege på punkter, hvor vi kunne blive bedre. I den konkrete test handlede det bl.a. om oplevelsen af det tempo som vi arbejder i. Vi kunne med det samme, i fællesskab drøfte forskellige oplevelser af årsagen og komme med forslag til forbedring. Allerede ved den næste test kunne vi se resultatet af vores fælles indsats. Det var en utrolig dejlig og konkret proces og for mig som leder, en stor lettelse"

Trivselsmålingsværktøjet GO DOT

Dialog om trivsel

Økonomi

Den bedste trivsel giver den bedste bundlinje.

Effektivitet

Effektivt trivselsarbejde, er grundstenen i en effektiv arbejdsplads.

Hastighed

Undersøgelse skal kunne gennemføres på få minutter.
4

Facit

Resultatet skal være klart og tydeligt med det samme.

Indsigt

Alle skal have indsigt med det samme, og skal kunne se sig selv i forhold til gennemsnit

EFFEKTIV INDSATS

Få det samlede overblik i et billede – Tag dialogen om mulige ændringer med det samme.

Hvad er GO DOT?